Home

Welkom bij de stichting Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN).

Nieuws

Onlangs heeft de gemeente haar voorontwerp bestemmingsplan Rijnhuizen gepubliceerd. Hierop heeft de BCN gereageerd met de volgende zienswijzen. Wij hopen hiermee het proces, om tot een goed bestemmingsplan te komen voor Rijnhuizen, versterkt te hebben en kijken ook uit naar de reactie van de gemeente.