2014 BCN Avond

Op dinsdag 7 oktober heeft het Bewoners Collectief Nieuwegein (BCN) een eerste kennismakingsavond gehouden met inwoners van Nieuwegein. Ongeveer 20 aanwezigen waren op deze eerste dag afgekomen en ongeveer 15 genodigden waren niet aanwezig, maar hebben aangegeven het initiatief een warm hart toe te dragen en zich op enigerlei wijze in te willen zetten voor BCN.

De avond kende een informatief gedeelte en een werkvorm. Tijdens het informatieve gedeelte werd uitgelegd wie BCN is en wat haar bestaansgrond is. Met de werkvorm werd door middel van de zogenaamde placemat methode opgehaald op welke manier de aanwezigen aankijken tegen de Ruimtelijke Ordening en het Wonen in Nieuwegein. Duidelijk werd dat “groen” een zeer belangrijk onderdeel was van de Ruimtelijke Ordening, maar ook werd gesproken over verkeer en de potentie van plekken als de Herenstraat en Rijnhuizen. Deze informatie zal het BCN gebruiken onder andere in overleg met de gemeente. Bijgevoegd aan deze email vindt u een samenvatting van de uitkomsten.

Graag willen wij iedereen die aanwezig was bedanken voor hun interesse, tijd en mening. Hopelijk zien we elkaar tijdens een volgende bijeenkomst van het Bewoners Collectief Nieuwegein.

Hieronder vindt u de presentatie, notulen en overzichtskaart van het netwerk van het BCN. De overzichtskaart geeft het netwerk van het BCN tot eind 2014 weer.

Precentatie: Presentatie_BCN_7_oktober-finaal.pdf

Notulen: Samenvatting_BCN_vergadering_7_oktober_2014.docx